BOLJE LAHKO RAZUMEMO SEBE IN DRUGE, PRIDOBIMO NOVE IZKUŠNJE IN RAZŠIRIMO POLJE MOŽNOSTI ZA SOOČANJE Z IZZIVI


Namen terapije je, da skupaj s terapevtom/ko najdemo v sebi vire moči za razrešitev težav, ki so postale pretežko breme. Terapija ponuja varen prostor, kjer bomo o stiski lahko govorili, pomaga stisko razumeti in regulirati ter jo sprejeli kot del življenja. Krepi notranje in zunanje vire moči.

V terapevtskem procesu ozaveščamo, kaj je tisto, kar nam povzroča težave, kako se vedemo, čustvujemo in mislimo ter kako nas to ovira v vsakdanjem življenju.

Proces omogoči, da posameznik bolje razume sebe in druge, se umiri, v varnem okolju preizkuša nove mehanizme delovanja v svojem lastnem ritmu, to reflektira na terapevtskih srečanjih in se tako lažje znajde tudi v odnosih izven terapije ter se bolj konstruktivno sooča z izzivi.

Kratek video o terapiji:
https://vimeo.com/134193131