PRILOŽNOST ZA ODKRIVANJE NOVIH POTI IN KREPITEV MOČI


Proces terapije ali svetovanja je priložnost za odkrivanje novih poti in krepitev notranjih in zunanjih virov moči za razrešitev težav, izzivov, ki so postali pretežko breme. V varnem in sočutnem prostoru lahko kreativno raziskujemo nove, drugačne odzive, pomene, razumevanja, zgodbe in vse to v lastnem ritmu prenašamo v življenje. 
Velik pomen dajem ustvarjanju varnega in sočutnega prostora.

V svoje delo vnašam tudi elemente čuječnosti in druga znanja in veščine, pridobljene na dodatnih izobraževanjih.

Področja obravnave:
 
anksioznost,
panične motnje,
panični napadi,
depresija,
depresivno razpoloženje,
slaba samopodoba,
občutek manjvrednosti,
občutki krivde,
težave v odnosih,
pri navezovanju stikov,
partnerske težave,
družinski zapleti,
soočanje z izzivi samskosti in iskanjem novega partnerskega odnosa,
soočanje z drugimi izzivi življenja.


Srečanja potekajo po načelih in principih terapevtskega dela, v skladu z etičnim kodeksom zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in etičnim kodeksom za področje socialnega varstva. V primeru vprašanj, dodatnih informacij ali pritožbe se lahko obrnete na Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, katerega članica sem.
Uporabljam inovativni model relacijske družinske terapije, vključujem tudi ostale pristope in znanja, pridobljena na različnih izobraževanjih.
Terapije sem izvajala pod supervizijo dr. Mateje Cvetek, dr. znanosti, dipl. psih., spec. ZDT, trenutno pa pod supervizijo dr. Rachel Novšak. Supervizija je namenjena podpori terapevtu pri njegovem delu s klienti.