Katja Žugman, mag. ZDŠ


Občutljivost, občutek odgovornosti, sposobnost vživljanja, empatija, strokovnost so bili vedno glasni deli moje osebnosti.

O meni: 

Po izobrazbi sem magistra Zakonskih in družinskih študij, z dodatno zaključenim dvoletnim programom izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija. Izvajam družinske, partnerske in osebne terapije, poglobljeno, tudi raziskovalno delo, pa usmerjam na področje nudenja podpore mladostnikom, otrokom in njihovim družinam. Imam več kot 18 let izkušenj na področju dela z otroki in mladostniki v različnih življenjskih situacijah ter pri podpori njihovim družinam. Vodim različne oblike skupin in delavnic.

Praktične izkušnje sem sprva pričela nabirati kot vodja društva Šotorovci (8 let), katerega program je bil namenjen otrokom in mladostnikom iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, stanovanjskih skupin, nato 10 let v okviru zaposlitve koordinatorke v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad, Javni zavod Mladi zmaji, nazadnje pa vlogi svetovalne delavke ter ob nudenju dodatne strokovne pomoči in dela v podaljšanem bivanju na OŠ Preserje pri Radomljah. 

Dve leti sem pri Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije vodila organizacijski odbor ter bila dve leti tudi generalna sekretarka združenja (2014, 2015).

Trenutno sem v procesu pridobivanja naziva Zakonska in družinska terapevtka z uradnim nazivom Stažistka zakonske in družinske terapije, hkrati pa sem vključena tudi v dodatno izobraževanje na magistrskem študiju Fakultete za socialno delo, smer Delo z družino.

Področje dela: 

Svojo profesionalno pot sem usmerila predvsem v delo z otroki, mladostniki in mladimi odraslimi, ki se soočajo z izzivi zaradi različnih življenjskih in osebnih okoliščin ter družinami, starši, ki se soočajo z izzivi starševstva, vzgoje. Zanima me področje vzpostavljanja varne navezanosti, varnih, pristnih intimnih odnosov ter v povezavi s tem tudi razvoj koncepta emocionalnega starševstva. Ostala področja obravnave so tudi: anksioznost, panične motnje, depresija, depresivno razpoloženje, slaba samopodoba, občutek manjvrednosti, težave v odnosih, pri navezovanju stikov, soočanje s samskostjo, soočanje z drugimi različnimi izzivi življenja.

V procesu terapije ali svetovanja skupaj iščemo poti do virov moči za razrešitev težav, ki so postale pretežko breme. Velik pomen dajem ustvarjanju varnega in sočutnega prostora, kjer lahko vsak posameznik kreativno raziskuje in odkriva nove, drugačne odzive, razumevanja, poglede, zgodbe ter preizkuša le te v različnih življenjskih situacijah. V svoje delo vnašam tudi elemente čuječnosti.

Izkušnje: 

Nabiranje izkušenj za delo zakonske in družinske terapevtke se je začelo že v najstniških letih. Kot prostovoljka sem začela delati z otroki in mladostniki pri petnajstih letih, ko sem se pridružila mladim prostovoljcem na zaupnem telefonu Mladi-mladim na Mladinsko informativnem središču Slovenije. Od šestnajstega leta dalje sem bila kot prostovoljka aktivna tudi v Društvu za prostovoljno delo Šotorovci, kjer smo pripravljali program za otroke in mladostnike iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, stanovanjskih skupin, rejniških družin. Pri osemnajstih letih sem prevzela vodenje društva in ostala predsednica 8 let.

Izkusila sem delo nočne prostovoljke v Stanovanjski skupini Kokos, tri leta opravljala vikend rejništvo, delala v Kriznem centru za mlade Ljubljana – Bežigrad, vodila mladinske izmenjave, se udeležila mednarodnega prostovoljskega tabora v Atenah in bila na mnogih usposabljanjih v tujini. Leta 2002 sem prejela naziv Naj prostovoljka leta, leta 2006 pa sem prejela nagrado YouthActionNet awared 2006 organizacije International Youth Foundation in bila povabljena na enotedensko izobraževanje v Washington.

Dve leti sem bila vikend rejnica mladostnici, od njenega 15 do 17 leta.

Od leta 2013 do 2017 sem soorganizirala in sovodila prvomajske družinske tabore v sodelovanju s Kranjskimi vrtci in Društvom Naturo.si, sedaj pa sem pri društvu Naturo vodja organizacije rojstnih dni v gozdu za področje Ljubljane.

Leta 2014 in 2015 sem sodelovala z Javnim zavodom Kinodvor, kjer v okviru programa Šolski Kinobalon izvajala pogovore z mladostniki o medvrstniškem nasilju po ogledu filma “Še žal ti bo”. Sem tudi avtorica pedagoškega gradiva za učitelje in starše “Še žal ti bo”, namenjenega usmerjanju pogovorov z mladostniki po omenjenem filmu.

Od leta 2015 sem članica Društva za razvijanje čuječnosti , kjer pomagam organizirati odmike v tišini, bila sem asistentka izvajalca 8 tedenskega uvodnega tečaja čuječnosti, sprejela pa sem tudi izziv so-vodenja projekta Čuječnost v šolah. 

Od leta 2007 do 2017 sem bila zaposlena kot specialistka za mladinsko delo v Javnem zavodu Mladi zmaji, kjer sem bila koordinatorka Četrtnega mladinskega centra Bežigrad.  

Od septembra 2017 pa sem zaposlena na OŠ Preserje pri Radomljah, kjer sem 2017 nudila dodatno strokovno pomoč otrokom in opravljala svetovalno delo, sedaj pa sem na delovnem mestu učiteljice v podaljšanem bivanju. . 

Druga pomembna izobraževanja in udejstvovanja

 • Psihosocialna pomoč z umetnostjo – Zavod PU
 • Pravice otrok, ogroženost otrok in zaščita otrok – Združenje proti spolnemu zlorabljanju
 • Sodelovanje na 2. kongresu doživljajske pedagogike s prispevkom MI SMO, KAJ PA VI? in udeležba na ostalih predstavitvah kongresa
 • Razvojna suportivna komunikacija z otroki – Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo
 • Delo s težavnimi uporabniki – Akademija za psihosintezo
 • Izobraževanje za rejnike
 • Predstavitev prispevka Razvoj vprašalnika o emocionalnem starševstvu ter udeležba na ostalih predstavitvah prispevkov na II. Kongresu Zakonskih in družinskihskih terapevtov
 • Predstavitev prispevka Emocionalno starševstvo in adolescenca ter udeležba na ostalih predstavitvah prispevkov na V. Kongresu Zakonskih in družinskihskih terapevtov
 • I. stopnja izobraževanja PPP Mentoring skills – Pupil Parent Partnership Ltd, Anglija
 • Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj – društvo Dam
 • Usposabljanje Z in za otroke, mladostnice in mladostnike žrtve nasilja v družini – Društvo ženska svetovalnica
 • Seminar Možgani v odnosih dr. Daniela Siegla – Zavod Pogled
 • Organizacija in izvedba IV. in V. kongresa Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo
 • Soorganizacija in sooizvedba družinskih taborov v sodelovanju z Kranjskimi vrtci in Društvom Naturo
 • Vikend delavnica Čuječnost pri delu z otroki in družinami izvajalke Eluned Gold – IPSA
 • Izobraževanje iz psihoterapije otrok in mladostnikov v obsegu 36 ur – Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
 • Redna udeležba na različnih kongresih, simpozijih, strokovnih srečanjih
 • DIR FLOORTIME metoda dela z otroki/mladimi s posebnimi potrebami – seminar
 • NTC metoda učenja – seminar
 • Seminar Mindfulness Based Compassionate Living – uvodni seminar
 • Projekt FIRST – Vzpostavitev mreža prve pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola – ISA institute
 • Delo s povzročitelji nasilja in izzivi v praksi – Društvo za nenasilno komunikacijo

Srečanja potekajo po načelih in principih terapevtskega dela, v skladu z etičnim kodeksom zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in etičnim kodeksom za področje socialnega varstva. V primeru vprašanj, dodatnih informacij ali pritožbe se lahko obrnete na Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, katerega članica sem.

Uporabljam inovativni model relacijske družinske terapije, vključujem tudi ostale pristope in znanja, pridobljena na različnih izobraževanjih.

Terapije izvajam pod redno supervizijo dr. Mateje Cvetek, dr. znanosti, dipl. psih., spec. ZDT. ter dr. Boštjana Čampe, spec. ZDT. Supervizija je namenjena podpori terapevtu pri njegovem delu s klienti.